Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2013

anorexiccassie
0660 60f1
Reposted byself-destructivelittlegirlnoremorseMiha817beingselfishJogurthHobbitflyingheart

April 20 2012

anorexiccassie
4560 e20a 390
Reposted byhunsertchybakpiszzbyszek-kolega-z-wojskaiwashopelessfixmeedieeinecatchthemomentstripmymindcolorful931CuukierekemciuCannonballmarcimagschokiyuliapressincasefuck-offFamfaramfafuck-offm-jak-magiainterpretujmniejakchceszrozalieewikswishyouwereherefuuuuuuuuuurysujmerydocholeryMuppetself-destructivelittlegirlsanntrumienkagodithemotionalanorexicCannonballsleeplessdiaryFloribitchmayrose

March 03 2012

anorexiccassie
2626 368a 390
Reposted byanna-klaraarkuszynskaKokytos

February 11 2012

anorexiccassie
anorexiccassie
Idź do domu. Napij się, wyśpij, jutro wstań. I rób wszystko od nowa, tylko lepiej.
— House
Reposted frommistily mistily viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada

February 08 2012

anorexiccassie
it's time to work a little harder.
Reposted fromoutside outside viashutters shutters

February 02 2012

anorexiccassie
7967 7793 390
Reposted bybrystollittleprincessvindurinnkortufkajeannestothebitterendlulsOhMyGodTheyKilledKennyyourgirlcarmenzukowiadawildhearteffigybladzikdzikpineskagoniewiczparenthesestylemdoprzodkamissaveryakysznevertrustyourselfmayroseakyszmissmiserablekashispirit-lake

January 28 2012

anorexiccassie
anorexiccassie
1479 0f2c 390
najlepszy z modeli!
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada

January 27 2012

anorexiccassie
anorexiccassie
3182 bf08 390
Reposted frommisioludek misioludek viadrunkwhipster drunkwhipster
anorexiccassie
9384 67ec 390
Reposted fromdeadly deadly viadrunkwhipster drunkwhipster

January 23 2012

anorexiccassie
2736 b591 390
anorexiccassie
anorexiccassie
7179 dbf8 390
Reposted fromthegirl thegirl viaimchuckbasss imchuckbasss

January 22 2012

anorexiccassie
B: Co tu robisz? Nie mam siły na powtórkę tej histerii. Powinieneś wyjść.
C: Nie przyszedłem przepraszać za dzisiejszy wieczór.
B: A za co?
C: Za wszystko inne, że poniosło mnie gdy Luis ci się oświadczył, że nie czekałem dłużej w Empire State Building , że traktowałem cię jak własność. Przepraszam... że nie wyznałem ci miłości gdy wiedziałem, że cię kocham, ale przede wszystkim za to, że poddałem się kiedy to ty o nas walczyłaś...
— xoxo
Reposted fromresort resort viaplotkara plotkara
anorexiccassie
9303 ee18 390
Reposted fromahora ahora viaplotkara plotkara
anorexiccassie
6384 6da9 390
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viaplotkara plotkara
anorexiccassie
5359 2721 390
Reposted fromplotkara plotkara
anorexiccassie
Nie rezygnuj ze swojej rzeczywistości przez fikcje kogoś innego 
— Chuck
Reposted fromcurse curse viamnu mnu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl